0
Elektrisõidukite laadimispüstolid on olulised tööriistad elektrisõidukite toiteks. Need relvad toimivad sisuliselt vahelülina laadimisinfrastruktuuri ja elektrisõiduki laetava aku vahel. Laadimisvaia ja püstoli järjepideva ja usaldusväärse ühenduse tagamiseks kehtestab riik kohustuslikud standardid, mis kohustavad kõiki laadimisvaiade tootjaid ja elektrisõidukite tootjaid nendest spetsifikatsioonidest kinni pidama.
Laadimispüstol on vahelduvvoolu vaiade jaoks jaotatud 7 ühenduskohaks ja alalisvoolu vaiade jaoks 9 ühenduskohaks. Iga liigend tähistab eraldiseisvat toiteallikat või juhtsignaali, mille konkreetsed eeskirjad on sätestatud riiklikes standardites.
Kaasaskantava autolaadimispüstoli keskmes on juhtpult, näiliselt silmapaistmatu element, mis on varustatud keskse tehnoloogiaga. Selles juhtkarbis on mitu leiutise patentidega seotud komponenti, mis rõhutavad selle tähtsust laadimissüsteemis.
3